Kdo vám bude pomáhat

Podpora náhradním rodičům

Poradna náhradní rodinné péče v Plzni by ráda podpořila osoby mající dítě v péči 3. osoby, které nemají podporu jako mají pěstouni, aby se mohla setkávat, sdílet a řešit své radosti i strasti. Pomocí tematických seminářů a podpůrných skupin bychom rádi takovou skupinu pečujících podpořili. Těšíme se na Vás. :) mail: baliharova@pestouni.cz tel: 778706282

Svépomocná skupina pro náhradní rodiče

Sdružení pěstounských rodin, z.s. nabízí podpůrné skupiny pro adoptivní rodiče, osoby mající dítě v péči 3. osoby, pěstouny či poručníky. Podpůrné skupiny se budou věnovat tématům, které Vás osobně zajímají a největším přínosem bude právě vzájemné sdílení zkušeností.