Aktuality

Podpora náhradním rodičům

Poradna náhradní rodinné péče v Plzni by ráda podpořila osoby mající dítě v péči 3. osoby, které nemají podporu jako mají pěstouni, aby se mohla setkávat, sdílet a řešit své radosti i strasti. Pomocí tematických seminářů a podpůrných skupin bychom rádi takovou skupinu pečujících podpořili. Těšíme se na Vás. :) mail: baliharova@pestouni.cz tel: 778706282