Vyhlášení soutěže pro pěstounské rodiny

obrazek
29. června 2021 11:38, Mgr. Jiřina Rupertová

Vyhlášení soutěže „Naše NEJ... z prázdnin - fotografická a filmová soutěž pro pěstounské rodiny v Plzeňském kraji“


Rada Plzeňského kraje vyhlásila již třetí ročník soutěže podporující a propagující pěstounství v našem kraji, tentokrát pod názvem „Naše NEJ... z prázdnin - fotografická a filmová soutěž pro pěstounské rodiny v Plzeňském kraji“.

Plzeňský kraj vnímá pěstounskou péči jako prioritu v oblasti náhradní rodinné péče. Stále však nemáme v našem kraji dostatek pěstounů, kteří by poskytli ohroženým dětem láskyplnou péči a fungující rodinu, a proto kraj realizuje různé aktivity na podporu získání občanů pro tuto společensky mimořádně záslužnou činnost. Kromě pravidelných dní otevřených dveří pro zájemce o pěstounskou péči, jež jsou odborem sociálních věcí uskutečňovány každé první pondělí v měsíci a dalších dílčích akcí, vyhlašuje Plzeňský kraj také soutěže pro pěstounské rodiny. Před pěti lety tak byla realizována výtvarná soutěž „Můj život v pěstounské rodině“ a v roce 2018 se uskutečnila výtvarná a literární soutěž „Pěstounská rodina – náš domov“.

Letošní soutěžní klání je organizováno ve dvou hlavních kategoriích – fotografické a filmové. Tématem je pak léto a zachycení NEJ... okamžiků z prázdnin prostřednictvím fotoaparátu, kamery, mobilního telefonu či obdobné techniky. Na realizaci soutěže se budou spolupodílet nestátní neziskové organizace, které jsou tzv. doprovázejícími organizacemi pěstounských rodin.

Soubory ke stažení