Výtvarná a literární soutěž pro pěstounské rodiny - II. ročník

obrazek
10. května 2018 12:03, aktualizováno 21. května 2018 14:08,

Pěstounské péči je v naší republice oprávněně věnováno stále více pozornosti. V situacích, kdy se biologičtí rodiče o své děti nemohou, nezvládají nebo dokonce nechtějí starat, přebírá zodpovědnost za tyto ohrožené děti stát. Orgány sociálně-právní ochrany dětí pak dělají vše pro to, aby nepříznivá situace dítěte byla vyřešena co nejrychleji a především v jeho zájmu. Pokud v dané situaci není možné, aby dítě setrvalo ve své původní rodině, je pěstounská péče jednou z uvažovaných alternativ. Má totiž přednost před péčí o dítě v ústavních zařízeních.

 

Plzeňský kraj tradičně vnímá pěstounskou péči jako prioritní. Jeho snahou je pěstounství jako mimořádně společensky přínosnou činnost podporovat a mezi veřejností propagovat. Proto Rada Plzeňského kraje vyhlásila výtvarnou a literární soutěž pro pěstounské rodiny v našem kraji s názvem „Pěstounská rodina – náš domov“. Oproti roku 2016, kdy obdobná soutěž již proběhla, je letošní ročník rozsáhlejší. Soutěžit totiž budou nejenom děti, ale také sami pěstouni. Děti ve věku do 12 let jsou rozděleny na předškoláky a mladší školní věk a jejich úkolem je nakreslit obrázek. Starší děti jsou rozřazeny také do dvou věkových kategorií a do soutěžního klání se zapojí napsáním vlastního příběhu. Společným tématem dětských výtvarných a literárních děl je „Můj život v pěstounské rodině“. Pěstouni se do soutěže mohou zapojit literárním příspěvkem a na výběr mají hned ze dvou témat: „Jak jsem se stal(a) pěstounem(kou)“ nebo „Co mi pěstounství přináší“.

 

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v předvánočním období a vítězové se mohou těšit na pěkné ceny. Všichni účastníci pak obdrží od Plzeňského kraje malý dárek jako poděkování za účast v soutěži. Velkými pomocníky při organizování soutěže jsou neziskové organizace, které pěstounské rodiny doprovázejí. Od nich se pěstouni a děti dozvědí bližší informace o soutěži. Stejné informace lze získat i na speciálním portálu kraje k pěstounské péči http://pestouni.plzensky-kraj.cz.  

Soubory ke stažení