Doporučená literatura a filmy pro téma náhradní rodinné péče

07. února 2017 11:28, aktualizováno 10:28,

Doporučená literatura pro téma náhradní rodinné péče

 • ARCHEROVÁ, Caroline: Dítě v náhradní rodině. Praha: Portál, 2001. 119 s.
 • BOWLBY, John: Vazba: teorie kvality raných vztahů mezi matkou a dítětem. Praha: Portál, 2010. 356 s.
 • BOWLBY, John: Odloučení: kritické období raného vztahu mezi matkou a dítětem. Praha: Portál, 2012. 399 s.
 • BOWLBY, John: Ztráta: smutek a deprese. Praha: Portál, 2013. 420 s.
 • BROWNE, K.: Mapping the number and characteristics of children under three in institutions accros Europe at risk of harm. European Commission Daphne Programme. University of Birmingham, 2005.
 • DUNOVSKÝ, J. a kol.: Vybrané kapitoly ze sociální pediatrie. Praha: Grada, 1999. 284 s.
 • FRANTÍKOVÁ, Jana: Dospívající dítě v náhradní rodině. Praha: Občanské sdružení Rozum a Cit, 2008. 40 s.
 • GABRIEL, Zbyněk; NOVÁK, Tomáš: Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Praha: Grada, 2008. 144 s.
 • JANÁKOVÁ, Ludmila: Dary se přece nevracejí: příběh atypické pěstounské rodiny. Praha: Triton, 2007, 189 s.
 • JANÁKOVÁ, Ludmila: V nebi bych se sama bála: příběh dítěte s Aspergerovým syndromem v náhradní rodině. Praha: Triton, 2012, 112 s.
 • KLECKA, Malgorzata: FAScinujúce deti. Bratislava: Návrat, o. z., 2012. 97 s.
 • KLECKA, Malgorzata; JANAS-KOZIK, Malgorzata: Dieťa s FASD: Diferenciálna diagnostika a základy terapie. Bratislava: Návrat, o. z., 2012. 97 s.
 • KLIMEŠ, Jeroným: Budování identity dítěte. Praha: Občanské sdružení Rozum a Cit, 2008. 48 s.
 • KOL. AUTORŮ: Průvodce dítěte jeho měnícím se prostředím. Praha: Občanské sdružení Šafrán dětem, 2010. 30 s.
 • KOLUCHOVÁ, Jarmila: Diagnostika a reparabilita psychické deprivace. Praha, SPN, 1987. 139 s.
 • KOLUCHOVÁ, Jarmila; MATĚJČEK, Zdeněk: Osvojení a pěstounská péče. Praha: Portál, 2002. 155 s.
 • KONEČNÁ, Hana: Na cestě za dítětem: dvě malá křídla. Praha: Galén, 2009. 296 s.
 • KOPŘIVA, Pavel et al.: Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála, 2006. 286 s.
 • KOVAŘÍK, Jiří: Dětství a ohrožené děti. VÚPSV, Praha, 1992.
 • KOVAŘÍK, Jiří et al.: Náhradní rodinná péče v praxi. Praha: Portál, 2004. 167 s.
 • LANGMEIER, Josef; MATĚJČEK, Zdeněk: Psychická deprivace v dětství. Praha: Avicenum, 1974. 397 s.
 • MATEJ, Vladislav et al.: Profesionálny rodič, alebo guľatá kocka. Bratislva: Občianske združenie Návrat, 2000. 78 s.
 • MATĚJČEK, Zdeněk: Co děti nejvíc potřebují. Praha: Portál, 2008. 108 s.
 • MATĚJČEK, Zdeněk: Co, kdy a jak ve výchově dětí?. Praha: Portál, 2007. 143 s.
 • MATĚJČEK, Zdeněk: Co řekneme osvojenému dítěti?. Praha: Práce, 1986. 7 s.
 • MATĚJČEK, Zdeněk et al.: Náhradní rodinná péče: průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny. Praha: Portál, 1999. 183 s.
 • MATĚJČEK, Zdeněk: O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha: Portál, 1994. 98 s.
 • MATĚJČEK, Zdeněk: Po dobrém, nebo po zlém?. Praha: Portál, 2007. 109 s.
 • MATĚJČEK, Zdeněk; BUBLEOVÁ, Věduna; KOVAŘÍK, Jiří: Pozdní následky psychické deprivace a subdeprivace. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 1997. 69 s.
 • MOJŽÍŠOVÁ, Zuzana: Dve-tri prasiatka. Bratislava: Občianske združenie Návrat a Asociácia náhradných rodín, 2006. 14 s.
 • MOJŽÍŠOVÁ, Zuzana: Ema hľadá mamu. Bratislava: Občianske združenie Návrat a Artforum, 2004.
 • NYSTROM, Carolyn: Pošlete ma preč? - Detský sprievodca: adopcia. Bratislava: Občianske združenie Návrat  a Porta Libri, 2004. 48 s.
 • PESSO, Albert; BOYDEN-PESSO, Diane; VRTBOVSKÁ, Petra: Úvod do Pesso Boyden System Psychomotor: PBSP v kontextu neurobiologie a teorie attachmentu. Nakladatelství SCAN, 2009.  212 s.
 • PREKOPOVÁ, Jiřina: I rodiče by měli dělat chyby. Praha: Portál, 2010. 104 s.
 • PREKOPOVÁ, Jiřina: Pevné objetí: cesta k vnitřní svobodě. Praha: Portál, 2009. 199 s.
 • PTÁČEK, Radek: Vývoj dětí v náhradních formách péče. Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, 2011. 54 s.
 • PURVIS, Karyn B., CROSS, David R., SUNSHINE, Wendy L.: Dítě v nové rodině. Praha: Grada, 2013. 252 s.
 • ROHÁČEK, Marek et al.: Zvykáme si jeden na druhého aneb nová náhradní rodina v procesu adaptace. Praha: Středisko náhradní rodinné péče o. s., 2012. 37 s.
 • RYAN, Tony; WALKER, Rodger: Vytváření KNIHY ŽIVOTA aneb Pomáháme dítěti porozumět jeho minulosti - Praktický rádce. Praha: Natama, 2006. 76 s.
 • Sdužení SOS dětských vesniček, Člověk hledá člověka, o.s.: Quality4Children - standardy pro péči o děti mimo domov v Evropě. FICE, IFCO, SOS-Kinderhof International, Praha, 2008. 76 s.
 • SCHOOLEROVÁ, Jayne E.: Adopce, vztah založený na slibu: užitečné rady a postřehy pro adoptivní rodiče a pěstouny. Praha: Návrat domů, 2002. 217 s.
 • SLÁDEKOVÁ, Elena: Školák v náhradnej rodine. Bratislava: Občianske združenie Návrat, 2005. 18 s.
 • SOBOTKOVÁ, Irena: Pěstounské rodiny: jejich fungování a odolnost. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2003. 142 s.
 • SOUKUPOVÁ, Hana: Prožívat několik životů: Deset let v osudech pěstounských rodin. Drahotěšice: Společnost Otevřená rodina. 2008. 134 s.
 • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk; MERTIN, Václav: Hry pomáhají s problémy. Praha: Portál, 2000. 159 s.
 • UHLÍŘOVÁ, Veronika et al.: Dítě ve výchově příbuzných. Říčany: Občanské sdružení Rozum a Cit, 2010. 61 s.
 • UHLÍŘOVÁ, Veronika. Vztahový labyrint v náhradní rodině: Vlastní rodina přijatých dětí. Říčany: Občanské sdružení Rozum a Cit, 2012. 36 s.
 • ŠKOVIERA, Albín: Dilemata náhradní výchovy: [teorie a praxe výchovné péče o děti v rodině a dětských domovech]. Praha: Portál, 2007. 143 s.
 • ŠULOVÁ, Lenka: Raný psychický vývoj dítěte. Praha: Karolinum, 2010. 247 s.
 • VÁGNEROVÁ, Marie et al.: Náročné mateřství: být matkou postiženého dítěte. Praha: Karolinum, 2009. 333 s.
 • VÁGNEROVÁ, Marie: Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál, 2000, 522 s.
 • VÁGNEROVÁ, Marie: Vývojová psychologie I.: dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2005. 467 s.
 • VÁGNEROVÁ, Marie: Vývojová psychologie II.: dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007. 461 s.
 • VANČÁKOVÁ, Martina: Romské dítě v náhradní rodině. Praha: Občanské sdružení Rozum a Cit, 2008, 48 s.
 • VRTBOVSKÁ, Petra: O ztraceném dítěti a cestě do bezpečí: Attachment, poruchy attachmentu a léčení. Praha: Natama, Tišnov: SCAN, 2010. 120 s.
 • VRTBOVSKÁ, Petra: Čítanka pro rodiče: Naděje na uzdravení. Praha: Natama, 2012. 103 s.
 • ZEZULOVÁ, Dagmar: Domov je místo, odkud tě nevyhodí…ani když vyrosteš. 2. dopl. vyd. Praha: Smart Press, 2012. 147 s.
 • ZEZULOVÁ, Dagmar: Pěstounská péče a adopce. Praha: Portál, 2012. 197 s.
 • ŽILINČÍKOVÁ, Danka: Dlhá cesta domov. Bratislava: Občianske združenie Návrat, 2003. 45 s.
 • ŽILINČÍKOVÁ, Danka: Až se narodíš, budeš doma. Praha: Občanské sdružení Rozum a Cit & V zájmu dítěte, o. s., 2009, 45 s.

 

Doporučené filmy:

Dokumentární

 • Adopce: Konkurz na rodiče [film]. Režie Alice Nellis. Česká republika, 2014.
 • Děti bez lásky [film]. Režie Kurt Golberger. Československo, 1963.
 • Nechcené děti 1–9 [film]. Režie Marek Šulík. Slovenská republika, 1999.
 • (Ne)chcené děti 1–5 [film]. Režie Marek Šulík, Mário Homolka, Jaro Vojtek, Juraj Lehotský, Peter Filo, Milan Balog. Slovenská republika, 2001.
 • Obavy [film]. Režie Robert Šveda. Slovenská republika, 2004.
 • Cesta náhradných rodičov [film]. Režie Mário Homolka, Slovenská republika, 2004.
 • Sedem magických rokov [film]. Režie Marek Šulík. Slovenská republika, 2005.
 • Bezpečná stopa na cestě domů – Projekt v praxi [film]. Představení projektu občanského sdružení Šafrán dětem. Vyrobil Or-fin Plzeň, s. r. o., Česká republika, 2009.

Drama

 • Kluk na kole, Režie Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne. Belgie, Francie, Itálie, 2011.
 • Bílý oleandr, Režie Peter Kosminsky, USA/Německo, 2002
 • Příběh Antwona Fishera, Režie Denzel Washington, USA, 2002
 • Philomena , Režie Stephen Frears, USA, 2013
 • Dustbin Baby (Holka z popelnice), Režie Juliet May, Velká Británie, 2008