Aktuálně

publikace Příběhy z praxe

Informujeme Vás o nové publikaci Příběhy z praxe, která je k dispozici v elektronické verzi na: https://kontaktdetivnrp.cz/downloads/pribehy_z_praxe_kontakt_deti_v_NRP_s_biologickou_rodinou.pdf

Dny otevřených dveří ZRUŠENY

Krajský úřad Plzeňského kraje ruší do odvolání Dny otevřených dveří pro zájemce o náhradní rodinnou péči z důvodu situace spojené s epidemiologickými opatřeními v souvislosti s pandemií COVID-19. Děkujeme za pochopení a přejeme Vám pevné zdraví.

Pamětní list

Sdružení pěstounských rodin, z. s. udělilo při příležitosti 25. výročí svého založení Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje Pamětní list. Děkujeme!

Dětské centrum Plzeň informuje, že aktuálně má volnou kapacitu pro uzavření nových dohod o doprovázení pěstounských rodin.

Dětské centrum Plzeň informuje, že aktuálně má volnou kapacitu pro uzavření nových dohod o doprovázení pěstounských rodin. Volná kapacita je k dispozici pro zájemce z řad dlouhodobých pěstounů i pěstounů na přechodnou dobu.

Doprovázení pěstounských rodin Rozum a Cit, z. s.

Rozum a Cit, z. s., doprovázející nezisková organizace informuje, že aktuálně má volnou kapacitu na uzavření nových dohod o výkonu pěstounské péče. Cílovou skupinou organizace jsou pěstouni, pěstouni na přechodnou dobu a poručníci, děti svěřené do pěstounské či poručnické péče a ostatní členové úzké rodiny.